Samen onderweg naar de toekomst

Thema: Voorzieningen
"Elke oefening in democratie is goed"

Samen onderweg naar de toekomst

16-01-2018 om 10:06

De eerste Friese dorpentop vond plaats in november 2016. Het uitgangspunt: 1000 Friezen met elkaar in gesprek over de toekomst van het platteland. Sinds die tijd heeft Fryslân niet stil gezeten. Er zijn veel initiatieven om overheid en inwoners dichter bij elkaar te brengen. Ook is er een app ontwikkeld waar ouderen kunnen melden dat ze ergens hulp bij nodig hebben, zoals vervoer naar een supermarkt. We spreken Jan Hendrik Jansen, mede initiatiefnemer van de Friese dorpentop. Hoe gaat het nu?

De toekomst maak je samen

“Samenwerking tussen overheid en inwoners is van groot belang voor de toekomst van het platteland”, benadrukt Jansen, directeur van Doarpswurk. “Vroeger bepaalde de overheid wat er moest gebeuren. Nu de overheid een stap terugzet, is het wel belangrijk dat ze betrokken blijft. Het lukt inwoners beter om maatschappelijk projecten van de grond te krijgen wanneer de overheid meedoet.” Stichting Doarpswurk ondersteunt en begeleidt Dorpshuizen en verenigingen voor Dorpsbelangen, en adviseert inwoners bij burgerinitiatieven. Ook maakt ze zich sterk voor duurzame projecten op het gebied van groen, energie, zorg, het betrekken van jongeren en een goede relatie tussen bewoners en politiek. “Wanneer we grote maatschappelijke issues aan willen pakken, is de samenwerking tussen verschillende partijen zoals provincie, gemeenten, bestuurders, inwoners en bedrijven doorslaggevend”, zegt Jansen geanimeerd. “Bijvoorbeeld wanneer we een lokale energiecoöperatie willen opzetten of gezamenlijk een lening aan willen vragen.”

1000 meedenkende inwoners

“Dorpshuizen waren vroeger ware broeinesten voor nieuwe ideeën en initiatieven. Vooral in krimpgebieden waar vergrijzing plaatsvindt, is die ontmoetingsplek nog steeds heel belangrijk. Door bij elkaar te komen en in gesprek te gaan, leren we naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren”, vertelt Jansen. Ruimte bieden aan dialoog was het belangrijkste uitgangspunt van de Friese dorpentop in 2016. De top is gebaseerd op de G1000, een bijeenkomst waarbij 1000 bewoners maatschappelijke onderwerpen bespreken. Het idee is afkomstig uit België, waar in 2011 een burgertop werd georganiseerd toen er tijdelijk geen regering was. De Friese dorpentop in 2016 is succesvol verlopen. Tijdens de top besloten alle deelnemers gezamenlijk aan welke onderwerpen aandacht besteed moet worden. Na afloop zijn 5 werkgroepen opgericht die enthousiast aan de slag gingen met een geselecteerd thema.

Samen naar de supermarkt

Eén van de uitkomsten van de top is ‘Elke buurt zijn eigen Doarps-Help-App’.  Met deze gratis app kunnen  dorpsbewoners vragen stellen of hulp aanbieden. Zo kan bijvoorbeeld een alleenstaande oudere aangeven dat zij in een dorp verderop boodschappen wil gaan doen, maar geen vervoer heeft. Dorpsgenoten die dezelfde kant opgaan kunnen haar vervolgens vervoer aanbieden. Op deze manier komen dorpsbewoners in contact en leren ze elkaar beter kennen. Inwoners van verschillende dorpen vonden dit een goed idee en maken nu veel gebruik van de app. Andere thema’s van de werkgroepen zijn: duurzaamheid, zelforganiserende dorpen en Dorpsbelang 2.0 voor toekomstbestendige dorpen. Bewoners gaan met elkaar in gesprek hoe je leegloop van dorpen, zoals dat in Frankrijk gebeurt, kunt ondervangen. De laatste werkgroep schreef een manifest voor de politiek. “Wanneer de politiek dichter bij burgers wil komen te staan, moet ze de stem van de inwoners serieus nemen”, vertelt Jansen. “Daardoor zal het vertrouwen in de politiek toenemen.”

“Wij denken mee over ons dorp!”

Bevlogen bewoners en Plaatselijk Belang in het dorp Nijeholtpade gingen nog een stap verder. Zij schreven een eigen versie van de Omgevingsvisie en overhandigden dit aan de gemeente. Voor 2020 moet elke gemeente namelijk een Omgevingsvisie hebben geschreven. Nijeholtpade geeft hiermee een duidelijk signaal af dat zij mee wil denken en daagt andere dorpen uit om zelf hun omgevingsvisie te gaan schrijven. Inwoners weten tenslotte zelf het beste wat er in hun dorp leeft.  “Om geïnteresseerden te laten zien hoe een dergelijk proces verloopt, organiseerden we een workshop met een rollenspel”, vertelt Richt Sterk van Doarpswurk. “Hierdoor kwam een hele interessante discussie op gang.” De omgevingsvisie wordt vaak door een gemeente uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Ze zou ook gebruik kunnen maken van de bestaande lokale kennis en het als een betaalde opdracht uit kunnen zetten bij gemotiveerde bewoners.

Het rollenspel, georganiseerd door Doarpswurk

Op naar de volgende top

Elk jaar wordt in Fryslân een ‘Dorpendag’ georganiseerd, waar Doarpswurk een actieve rol in speelt. De bijeenkomst van afgelopen november was een belangrijke opmaat naar de volgende Friese dorpentop die eind 2018 gehouden zal worden. Het belangrijkste onderwerp dat op tafel zal liggen is de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. “Onze centrale vraag is: ‘Waar moeten de verkiezingen over gaan?’. We willen weer 1000 inwoners bij elkaar krijgen en hier gezamenlijk antwoorden op formuleren”, vertelt Jansen. De selectie van de 1000 deelnemers wordt gedaan met een loting onder alle kiesgerechtigden in Fryslân, zodat iedereen - ook ouderen en jongeren - vertegenwoordigd is. “Het is altijd veel werk om alle partijen te laten samenwerken”, zegt Jansen. “Maar iedere oefening in democratie is goed!”

 

Links

Bekijk het vorige artikel over de Friese dorpentop: https://voordebuurt.nl/content/1000-friezen-praten-over-leefbaarheid

Lees meer over de Friese dorpentop: http://www.friesedorpentop.frl/

Meer informatie over Doarpswurk: https://www.doarpswurk.frl/

Gepubliceerd door
VoordeBuurt
Meer weten over voorzieningen?
Op de startpagina voorzieningen vind je alle handige links over voorzieningen.