De buurtbegroting

De buurtbegroting

Het Resultaat

Met een buurtbegroting beslissen burgers mee over waar het geld van de gemeente naartoe gaat. Je verdeelt dus als buurt of wijk zelf het gemeentegeld dat voor je wijk beschikbaar is. Zo bepaal je als bewoners wat je belangrijk vindt en beslis je als burger direct mee.

Hoe bereik je dat?

Een aantal gemeentes, zoals Zeist, Dordrecht en Deventer, hebben al geëxperimenteerd met een buurtbegroting. De Dordtse wijk Stadspolder was de eerste. Daar konden bewoners kiezen uit 3 verschillende begrotingen. 1500 mensen deden dat. Ze kozen samen voor een begroting waarin meer geld ging naar parkeergelegenheid en het onderhoud van groen.

In Amsterdam-Oost gingen ze een stuk verder. Actieve bewoners van de Indische Buurt mochten ook echt gaan meedenken over de begroting. Wie weet heeft iemand een beter idee voor zijn buurt, dacht het stadsdeel. Of kan een ondernemer iets veel goedkoper uitvoeren dan de gemeente. Of misschien doen we iets dubbel, of zien we juist een probleem over het hoofd. De reacties zijn positief. Ook van de Rekenkamer. Amsterdam wil de manier van werken uitbreiden vanaf 2017.

De gemeente Almere gaat dit najaar aan de slag met een buurtbegroting in de Filmwijk. Het bewonersplatform gaat meedenken over de besteding van het geld voor de wijk. Het platform heeft een digitale enquête gemaakt om ideeën te verzamelen en draagvlak voor het plan te meten.

Hoe het in de praktijk werkt? In de Indische Buurt was dat het heel simpel: ”Je print de begroting van de lokale overheid uit. En je spreekt met een groep bewoners een tijd lang af om elke week een aantal posten door te spreken, aan de hand van een heleboel vragen. Waar komt dit geld vandaan? Hoe wordt het besteed? En kan het anders worden uitgegeven?”

Tips

  1. Het is de gemeente die bewoners uitnodigt om mee te denken. Ook voor gemeentes is samenwerken met burgers nog nieuw. Neem ze mee in je idee. Zoek een contactpersoon bij de juiste afdeling en ga gewoon eens in gesprek! Soms is het mogelijk om te experimenteren. Daar leert de gemeente ook van.
  2. Maak de wijk of buurt warm voor het idee. Door als bewonersplatform mensen enthousiast te maken. Door het draagvlak te meten. Zorg dat de gemeente niet om jullie heen kan!
  3. Openheid en transparantie is de eerste stap. Amsterdam-Oost had een mooie website, waarop je precies kon zien hoe het gemeentegeld in de wijk werd besteed. Op een manier die iedereen kan begrijpen. Dat platform is helaas niet meer online. Een ander voorbeeld is de website van de Britse overheid. Op http://wheredoesmymoneygo.org/ kun je als burger precies zien hoe je belastinggeld wordt besteed.
  4. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen een burgerbegroting en budgetmonitoring. Bij de term ‘burgerbegroting’ wordt meestal de vorm bedoeld waarin de gemeente de kaders stelt. Daarbinnen mogen bewoners aangeven wat ze het belangrijkst vinden. Bij ‘Budgetmonitoring’ gaat de inspraak verder. Daarbij bepalen burgers ook zelf waar het beleid over moet gaan. Ze stellen een eigen begroting op en doen voorstellen aan de gemeente.
  5. Een mooie bijkomstigheid: ambtenaren en burgers leren elkaar tijdens zo’n proces goed kennen. De gemeente merkt dat er veel kennis en kunde is in de samenleving. Bewoners merken dat de gemeente luistert en wil meedenken. En daar heb je altijd wat aan.

Downloads & links

Heeft u zelf een oplossing voor dit vraagstuk?

Ingezonden door

VoordeBuurt
VoordeBuurt