Dorpsdemocratie

Dorpsdemocratie

Het Resultaat

Plannen met draagvlak uit het hele dorp. Saamhorigheid en verbinding. En een stap op weg naar democratie nieuwe stijl, waarin bewoners zélf het heft in handen nemen en zélf meebeslissen over de zaken die zij belangrijk vinden.

Hoe bereik je dat?

De Dorpsraad is een klassiek inspraakorgaan voor veel dorpen. Zo overleggen dorpen met de gemeente waar ze onder vallen. Maar veel dorpen willen méér, ze willen zélf sturen. Ze kijken minder naar de gemeente, maar meer naar het dorp. In steeds meer dorpen richten bewoners daarom een ‘dorpsoverleg’ opgericht. Doel: zélf plannen maken en uitvoeren. En iedereen in het dorp laten meepraten en meebeslissen.

Iedere stem telt, dat is de basis van dit soort nieuwe vormen van dorpsdemocratie. Ook die van ouderen bijvoorbeeld, of juist jongeren. Dat is een uitdaging; niet iedereen komt automatisch naar een bewonersavond of open dag. En niet iedereen is even mondig. Aan de andere kant zijn de lijntjes kort. Het vergt experimenteren.

Ook bij de gemeente trouwens. Gemeentes staan vaak best open voor meer zelfsturing in de dorpen. Het levert namelijk plannen op met veel draagvlak en andere prettige bijeffecten. Ook zij zijn soms nog wat zoekend naar hun rol en de verdeling van verantwoordelijkheden. Vooral openheid over wat wel en niet kan is heel belangrijk.

Documentaire over de aanpak in Meijel (Limburg):

Tips

  1. Heb je een plan? Betrek iedereen. Maak een nieuwsbrief, organiseer open dagen, zorg dat je makkelijk aanspreekbaar bent en dat mensen je weten te vinden.
  2. Organiseer ook tegenspraak. Juist in een dorp weet je vaak op intuïtie wel in welke hoek de tegenstand zou kunnen zitten. Zoek die op. Ga het gesprek aan, al is het maar tijdens een kop koffie of een wandeling.
  3. Laat een ‘dagboek’ rondgaan onder speciale doelgroepen. Bijvoorbeeld tussen jongeren, of juist ouderen. Laat ze daarin hun ideeën opschrijven. Resultaat: heel veel ideeën van mensen die je anders niet zo snel hoort.
  4. Geef werkgroepen veel autonomie. Mensen zijn graag bezig met concrete thema’s die hen zelf raken. Die werkgroepen kunnen ook goed zelf de weg naar het gemeentehuis vinden als ze een ambtenaar nodig hebben. Daar hoeft de dorpsraad niet tussen te zitten.
  5. Er wordt veel geexperimenteerd met vormen van dorpsdemocratie. Zie bijvoorbeeld de Democratic Challenge, waar veel informatie wordt ontwikkeld. Een kennismakelaar verbindt initiatieven en helpt ze verder. De link staat hieronder!

Downloads & links

Heeft u zelf een oplossing voor dit vraagstuk?

Ingezonden door

VoordeBuurt
VoordeBuurt