Energiezuinige sportclub? Vraag subsidie aan!

Energiezuinige sportclub? Vraag subsidie aan!

Het Resultaat

Sportverenigingen en -stichtingen kunnen gebruikmaken van de nieuwe subsidieregeling energiebesparing en verduurzaming sportaccomodaties, als zij energiebesparende maatregelen treffen. De subsidie is voor de investering in installaties en systemen, exclusief arbeidsloon. 

Hoe bereik je dat?

Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016. Voorafgaand moeten alle voorbereidende werkzaamheden door de sportclub afgerond zijn, zoals het energieonderzoek, het bepalen van de mogelijke en gewenste maatregelen, de offerte en opdracht onder voorbehoud voor installatie, en het plan voor realisatie en monitoring van de resultaten. 

Downloads & links

Heeft u zelf een oplossing voor dit vraagstuk?

Tags bij dit artikel

Ingezonden door

VoordeBuurt
VoordeBuurt