Omnivereniging

Omnivereniging

Het Resultaat

Een omnivereniging is een vereniging die meerdere sporten aanbiedt. Ideaal in het dorp. Al het aanbod voor alle leeftijden op één plek. Zo kun je efficient omgaan met de accommodatie, je vrijwilligers en je administratie. Je hebt meer kansen voor financiering en ondersteuning. Bovendien hou je de vereniging lokaal, en je hebt een aanbod voor iedereen in het dorp!

 

 

Hoe bereik je dat?

Je kunt als verenigingen gaan samenwerken onder de paraplu van een omnivereniging. Want waarom zou je in je eentje blijven zoeken naar oplossingen voor het tekort aan vrijwilligers, financien en leden als verenigingen in de buurt met dezelfde problemen kampen?

Je kunt ook als lokale sportvereniging je aanbod uitbouwen met andere sporten en voor andere doelgroepen. Dat verstevigt je positie in dorp of wijk, omdat je zo een aanbod hebt voor iedereen.

Tips

  1. Een omnivereniging oprichten kan minder ingrijpend zijn dan een fusie. Onder de paraplu van de omnivereniging kunnen subverenigingen blijven bestaan.
  2. Als omnivereniging is het makkelijker om nieuwe sporten aan te gaan bieden. Je hoeft geen nieuwe vereniging op te richten want de basis is er al. Zo kun je flexibel inspelen op waar behoefte aan is.
  3. Na een bepaalde leeftijd kunnen mensen hun interesse in de sport verliezen. Als je ook andere, passende sporten aanbiedt  behoud je ze als lid voor de club!
  4. Samen verder als omnivereniging? Betrek je leden vanaf het begin. Houd rekening met emotionele aspecten. Zorg dat er vanaf het eerste begin aandacht is voor het opbouwen van een nieuwe cultuur. Bijvoorbeeld door leuke gezamenlijke activiteiten te organiseren. Zo kunnen leden makkelijker integreren in de nieuwe vereniging én het leidt af van het fusieproces.

Downloads & links

Heeft u zelf een oplossing voor dit vraagstuk?

Ingezonden door

VoordeBuurt
VoordeBuurt