Samobiel

Het Resultaat

Met Samobiel koppel je lokale 'chauffeurs' aan mensen die een lift nodig hebben. Een handige internet-tool voor dorpen waar het OV beperkt is. Bedacht in Zweden, maar inmiddels ook gebruikt in steeds meer dorpen in Nederland.

Iedereen kan er gebruik van maken: jong en oud, voor boodschappen, school, sociaal, sport, uitgaan, werk, doktersbezoek of wat dan ook. Lifters betalen hun bestuurder via de tool een kleine vergoeding.

 

Hoe bereik je dat?

Betrokken bewoners stellen samen het netwerk van routes, bestemmingen, stopplaatsen, kilometervergoeding enzovoorts vast. Ook helpen ze bewoners op weg. 

Bij Samobiel kunnen alleen mensen uit hetzelfde dorp meedoen. Het geeft een veilig gevoel als je elkaar kent. En dat past bij het doel: je dorp leefbaar houden.

Tips

  • Er moet natuurlijk wel genoeg vraag en aanbod zijn. Samobiel is geschikt voor dorpen met minimaal vijfhonderd inwoners.
  • Het is belangrijk dat er lokale mensen zijn die het trekken, en die hun dorpsgenoten enthousiast willen maken.
  • Samobiel groeit heel hard. Steeds meer dorpen starten ermee. Even googelen op ‘Samobiel’ levert een schat aan ervaringen op!

Downloads & links

Heeft u zelf een oplossing voor dit vraagstuk?

Ingezonden door

VoordeBuurt
VoordeBuurt