Sportdorp

Het Resultaat

Een Sportdorp is een samenwerking van sportclubs, wijkverenigingen en andere lokale organisaties in het dorp. Het startte in 2008 in Groningen. Inmiddels zijn er al 36 Sportdorpen in het hele land. Nieuwe samenwerking zorgt óók  voor nieuwe meer sociale verbanden. En daarmee voor meer samenhang en leefbaarheid in het dorp. En dat is mooi meegenomen.

Hoe bereik je dat?

De kern van het sportdorp is dat je als clubs heel anders gaat kijken. Dus niet vanuit het eigen aanbod van de club (bijvoorbeeld alleen voetbal, of korfbal) maar vanuit het dorp. Waar hebben de dorpsbewoners behoefte aan? Een externe coördinator begeleidt dat proces. Samen doorloop je een aantal stappen.

Eerst wordt de behoefte in het dorp gepeild. Op basis daarvan kijk je welk nieuw aanbod je kunt opzetten. Bijvoorbeeld zumbalessen, of een bootcamp. Of misschien juist jeu de boules. In een stuurgroep gaan de sportverenigingen met elkaar in gesprek: wie gaat de nieuwe sporten aanbieden? Hoe gaan we het uitproberen?  Ook ander partijen uit het dorp schuiven vaak aan, dat is per sportdorp verschillend.

Tips

  1. Zorg dat je mensen uit het dorp meekrijgt. Het Sportdorp is een steuntje in de rug, maar het moet uiteindelijk wel uit de verenigingen zelf komen. Betrek de dorpsraad als die er is, zorg dat je een lijntje hebt met de basisschool en zorgaanbieders.
  2. Ook heel belangrijk: betrek ondernemers. Ook die hebben veel baat bij een levendig dorp. Wellicht willen ze als partner ook bijdragen in de kosten.
  3. Is toerisme belangrijk in het dorp? Zorg dan ook voor een aantrekkelijk sportaanbod voor die toeristen. Grote kans dat ze terugkomen of het doorvertellen, en ook dat is goed voor het dorp.
  4. Gemeenten dragen zelf de kosten van een sportdorp. Er is wel een subsidieregeling sportimpuls van het ministerie van VWS.

 

Downloads & links

Heeft u zelf een oplossing voor dit vraagstuk?


Bent u de eerste die reageert?


U kunt reageren nadat u bent ingelogd.

Ingezonden door

VoordeBuurt
VoordeBuurt


0 personen volgen dit onderwerp