Supporters

Supporters van VoordeBuurt

Samen staan we sterker. Daarom is het fijn om te zien dat veel mensen zich actief inzetten voor een prettige woonomgeving. Met de onderstaande organisaties werken we samen door kennis of informatie te delen. U zult ze regelmatig tegenkomen op VoordeBuurt en vice versa.
Sportservice Zuid-Holland, steunpilaar bij sport en bewegen

Sportservice Zuid-Holland ondersteunt en begeleidt instellingen, organisaties en verenigingen die zich bezighouden met sport en bewegen. Dat gebeurt via advies en ondersteuning aan zowel professionals als vrijwilligers. Sportservice Zuid-Holland ondersteunt sportverenigingen bij o.a. het werven van meer leden en vrijwilligers, financiële administratie, werkgeverschap in de sport en kantinebeheer. En gemeenten en sportraden bij o.a. sportdeelname-onderzoek, buurtscans, regionale netwerken, aangepast sporten, alcoholbeleid en sport en de uitvoering van het Jeugdsportfonds.

Interessant voor u
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan laat enthousiaste studenten colleges over interessante thema's geven aan senioren in tehuizen en buurtcentra. Doordat dit in de leefomgeving van de senioren gebeurt, biedt de stichting iedereen de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen. Persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd.

Door oud en jong samen te brengen, draagt Oud Geleerd Jong Gedaan bij aan het verhogen van de mate van welzijn van senioren. De studenten doen relevante werkervaring op cv en krijgen een kijkje in de zorgsector. Ook doen zij ervaring op met presenteren. Een win-win situatie voor oud en jong dus!

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en haar netwerk van leden - de Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen - ondersteunen bewoners bij de ontwikkeling van hun samenleving en het besturen van voorzieningen. Zij dragen met hun expertise en begeleiding bij aan het beter toerusten van bewoners en streven ernaar meer dorpsbewoners te activeren.

Met de overheid zoeken ze naar een praktische verdere invulling van de participatiesamenleving en de doe-democratie.

Interessant voor u
Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor kennis, adviezen en oplossingen van sociale vraagstukken.

Movisie wil een krachtige samenleving realiseren waarin iedereen zoveel mogelijk voor zichzelf kan zorgen en problemen kan oplossen.  

Interessant voor u
Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland komt op voor de belangen van burgers die te maken hebben met zorg en welzijn. En helpen mensen met een vraag of klacht over de zorg.

Zorgbelang Gelderland is een koepel van cliëntenorganisaties en adviseert overheden en zorgaanbieders als het gaat om de behoefte van mensen bij zorg en welzijn. Want duurzame oplossingen bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat.

Interessant voor u